Apskaita | Apskaitos paslaugos

Buhalterija


Pagal kliento pateiktus pirminius apskaitos dokumentus tvarkome visa apimančią buhalterinę apskaitą – nuo pirminių dokumentų įvedimo į apskaitos programą iki finansinių ataskaitų sudarymo. Pagal klientų pageidavimą galime tvarkyti atitinkamos srities apskaitą, pvz.: tik darbo užmokesčio apskaitą, tik pirkimų apskaitą, tik pardavimų apskaitą ir kt. Buhalterinės apskaitos tvarkymo metu klientui pateikiama detali informacija apie įmonės veiklos rezultatus, skolas bei kitus balansinius straipsnius.

Klientui teikiamos palygintinos finansinės ataskaitos apie verslo subjekto veiklą. Apskaitos paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai, laisvai bendraujantys lietuvių rusų, lenkų ir anglų kalbomis.

Buhalterinė apskaita

 • Buhalterinės apskaitos nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės;
 • Avanso apyskaitų registravimas;
 • Įmonės vidaus dokumentų sudarymas;
 • Banko dokumentų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Kasos knygos registravimas, apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;
 • Sandėlio apskaita;
 • PVM grąžinimo organizavimas, reikiamų dokumentų tvarkymas;
 • Kuro apskaita.

Mokesčiai


Teikiame mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir apskaitos paslaugas. Pagal kliento veiklos pobūdį parenkame tinkamiausius mokesčių apskaitos metodus bei praktiškai realizuojame mokesčių, buhalterinės apkaitos skirtumų apskaitą.

Atliekame mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimą bei pateikiame rekomendacijas.

Mokesčių planavimas ir valdymas

 • Pagalba mokesčių mokėtojams;
 • Veiklos rezultatų analizė;
 • Deklaracijos;
 • Mokestinių prievolių apskaičiavimas ir skirtumų išlyginimas.

Valdymas


Teikiame valdymo apskaitos paslaugas gamybos, paslaugų, prekybos įmonėms.  Vykdome įmonės išlaidų apskaitą, apskaičiuojame produkcijos savikainą, konsultuojame išlaidų optimizavimo ir gamybos efektyvumo klausimais.  Pagal Jūsų įmonės poreikius nuolat teikiame reikalingą informaciją įmonės veiklai planuoti.

Pagal apskaitos duomenis sudarome vidaus ataskaitas, reikalingas operatyviems ir perspektyviems įmonės vadovybės valdymo sprendimams priimti. Pagal klientų užsakymus įvertiname įvairių investicijų galimybes, padedame parengti metinius bei perspektyvinius planus, biudžetus bei sąmatas.

Valdymo paslaugos

 • Buhalterinės ataskaitos vadovui, jų sistemų sukūrimas;
 • Finansinių prognozių ir planų rengimas;
 • Įmonės apskaitos politikos paruošimas;
 • Intrastato ataskaitų pildymas ir pateikimas atsakingoms institucijoms;
 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas;
 • Statistinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas.

Finansai


Teikiame pinigų srautų planavimo ir analizavimo paslaugas. Klientams ruošiame pasiūlymus dėl įmonės pinigų srautų valdymo, atliekame finansinių ir ekonominių rodiklių paskaičiavimą bei finansinę analizę.

Finansų valdymo paslaugos

 • Finansų kontrolė;
 • Apmokėjimo ir skatinimo sistemos pritaikymas;
 • Finansavimas, paraiškų ir ataskaitų bankams rengimas;
 • Verslo rizikos valdymas.