Konsultacijos apskaitos, mokesčių, personalo, įmonių veiklos klausimais

Konsultacijos ir praktinė pagalba

Apskaitos klausimais


Konsultuojame juridinius ir fizinius asmenis buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. Teikiame išsamias apskaitos tvarkymo konsultacijas pagal verslo apskaitos, tarptautinius finansinės atskaitomybės bei viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartus. Apskaitos konsultacijos apima detalius paaiškinimus visais apskaitos klausimais: nuo pirminių apskaitos dokumentų surašymo iki finansinių ataskaitų sudarymo. Patariame klientams dėl ūkinių operacijų dokumentavimo bei atvaizdavimo buhalterinėje apskaitoje, apskaitos metodų ir būdų pasirinkimo bei praktinio taikymo tvarkant buhalterinę apskaitą. Konsultuojame bei padedame parengti apskaitos politiką, atskiras tvarkas susijusias su apskaitos tvarkymu. Teikiame konsultacijas dėl turto ir įsipareigojimų inventorizacijų atlikimo, dėl atliktų inventorizacijų dokumentų įforminimo ir inventorizacijos metu nustatytų skirtumų atvaizdavimo apskaitoje. Konsultuojame komandiruočių įforminimo ir apskaitos klausimais.

Konsultacijos apskaitos klausimais

 • Apskaita ir atskaitomybė;
 • Mokesčių apskaičiavimas;
 • Apskaitos sistemos ir vidaus kontrolė;
 • Socialinio draudimo įmokos;
 • Ginčai su VMI ir kitomis valstybinėmis institucijomis.

Mokesčių klausimais


Konsultuojame Lietuvos ir užsienio juridinius ir fizinius asmenis mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokesčių optimizavimo klausimais. Teikiame praktinę pagalbą pildant mokesčių deklaracijas ir padedame jas pateikti mokesčių administratoriui. Teikiame įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą bei PVM mokėtojų registrą paslaugas. Konsultacijos gali būti vienkartinės arba nuolatinės. Konsultacijos teikiamos raštu, žodžiu, telefonu, el.paštu lietuvių, rusų, lenkų, anglų kalbomis.

Konsultacijos mokesčių klausimais

 • Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir informavimas;
 • Lengvatos;
 • Mokestinių procedūrų taikymas;
 • Mokesčių teisės aktų klausimai;
 • Sandorių apmokestinimo klausimai;
 • Deklaracijos.

Personalo klausimais


Teikiame konsultacijas juridiniams bei fiziniams asmenims LR Darbo kodekso taikymo klausimais. Mes galime padėti parengti darbo sutarčių projektus bei peržiūrėti esamas darbo sutartis, paruošti tvarkas, susijusias su darbo užmokesčio ir motyvacijos sistemomis, sutvarkyti darbuotojų asmens bylas, suformuoti ilgo saugojimo su personalu susijusias bylas, galime padėti parengti Sodrai ataskaitas dėl darbuotojų priėmimo ar atleidimo, atlikti naujų darbuotojų atrankas į darbo vietas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu (finansininkus, vyr. buhalterius, buhalterius, apskaitininkus).

Konsultacijos personalo klausimais

 • Įmonės vidaus dokumentų, reguliuojančių darbo santykius, rengimo klausimai;
 • Darbo sutartys;
 • Konfidencialumas;
 • Materialinė atsakomybė;
 • Darbuotojų atleidimo, komandiruočių, atostogų, darbo laiko, darbo apmokėjimo ir kitais klausimai.

Įmonių veiklos klausimais


Teikiame konsultacijas įmonių steigimo, likvidavimo, reorganizavimo klausimais. Konsultuojame ir teikiame praktinę pagalbą reorganizavimo sąlygų paruošimo klausimais. Galime padėti jums išsirinkti priimtiniausią juridinio asmens rūšį pagal planuojamą vykdyti veiklą bei padėti parengti įmonės steigimo dokumentus, pateikiant juos valstybinėms institucijoms (notarui ir VĮ Registrų centrui). Konsultuojame įmones veiklos procesų aprašymo bei vidaus kontrolės procedūrų kūrimo klausimais. Konsultuojame išlaidų optimizavimo ir gamybos efektyvumo klausimais. Atliekame įmonių finansinių rodiklių analizę ir teikiame rekomendacijas įmonių vykdomoms veikloms tobulinti.

Konsultacijos įmonių veiklos klausimais

 • Profesionalus įmonės ekonominės situacijos vertinimas;
 • Įmonės finansinės analizės rezultatų pateikimas;
 • Įmonės Išlaidų optimizavimo plano sudarymas;
 • Įmonės išlaidų optimizavimo plano įgyvendinimas;
 • Pirminių dokumentų atitikimas su įmonės ataskaitomis;
 • Įmonės paruošimas mokestiniam patikrinimui;
 • Įmonės ataskaitų atitikimas su įmonės pateiktomis deklaracijomis;
 • Mokestinės bazės tikrinimas;
 • Leidžiamų ir neleidžiamų sąnaud įvertinimas.